Gå til hovedinnhold
Observasjonsplattform

Den ene observasjonsplattformen i ferd med å settes ut. (Foto: Endre Grimsbø / Havforskingsinstituttet)

Bygger på LoVe med hjelp av gammel kjenning

LoVe-prosjektet er en rekke observasjonsplattformer som settes på havbunnen utenfor Vesterålen. Nylig ble to plattformer satt ut ved hjelp av en gammel kjenning som ble leid inn for å gjøre jobben. 

Båten som ble brukt for å få satt utstyret i sjøen, var «ACC Mosby». Den har en lang og tro tjeneste bak seg i Havforskningen, da med navnet «Håkon Mosby». Fartøyet ble solgt da den tidligere «Dr. Fridtjof Nansen» ble hentet hjem til Norge og døpt om til «Kristine Bonnevie» i 2016.

– Men rigget med litt ekstrautstyr for jobben, var det gamle havforskningsfartøyet fullt brukende til denne oppgaven, melder senioringeniør Endre Grimsbø. 

– Været og litt tekniske utfordringer forsinket operasjonen noe, men vi fikk omsider satt ut observasjonsplattformene på slutten av forrige uke. Begge plattformene samler nå inn data for kartlegging av oseanografi og miljø i området, sier han. 

Innleid for å gjøre jobben: «ACC Mosby», som het «Håkon Mosby» da HI eide fartøyet. (Foto: Endre Grimsbø / Havforskingsinstituttet)

LoVe står for Lofoten–Vesterålen Cabled Observatory. Første versjon av prosjektet startet i 2013 da Equinor og HI satte ut den første observasjonsplattformen ved et korallrev utenfor Hovden i Bø i Vesterålen. 

I 2015 fikk prosjektet 72 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd og en rekke nye prosjektdeltakere. Forsvarets forskningsinstitutt, Uni Research, Universitetet i Bergen, Norges Fiskarlag, Nansensenteret, UiT Norges arktiske universitet, Sintef Digital, Christian Michelsen Research AS og Aker BP. 

Observasjonsplattformene utstyres med en rekke måleinstrumenter som ekkolodd, strømmåler, hydrofoner, kjemiske sensorer og kamera, som kan følge med på livet i havet fra havbunnen og helt opp til overflaten. Måler er å kunne følge med på livet i havet og miljøet på tvers av hele kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og ned på 2500 meters dyp. 

En av plattformene som skal samle oseanografiske data som saltholdighet, temperatur og strøm det neste halve året. (Foto: Endre Grimsbø / Havforskingsinstituttet)

De fleste plattformene skal knyttes sammen med en kabel som går helt inn til land. Denne kabelen skal levere strøm ut og sende sanntidsdata og bilder tilbake til forskerne på land. I fjor ble andre halvdel av kabelen lagt. Plattformene som skal kobles på kabelen vil bli satt ut i løpet av våren 2019.

Instrumentplattformene som skal overføre data via akustisk kommunikasjon er plassert litt utenfor hovedtraseen der kabelen er lagt. De er produsert av Develogic i Hamburg. 

Plattformene som ble satt ut nå vil først og fremst gi oseanografiske data som saltholdighet, temperatur og strøm. Noe data overføres via satellittkommunikasjon, resten blir lagret internt. Plattformene skal stå ute til mai og skal da tas opp når de endelige nodene plasseres ut. 

Kontakt

Bilde av Espen Johnsen

Espen Johnsen

Havforskningsinstituttet
Project manager
90606394